TIETOSUOJAILMOITUS

Tietosuojalausunto, joka koskee verkkosivustoja www.mining4people.com ja kaikkia saatavilla olevia aliverkkotunnuksia.

Kiitos mielenkiinnostasi Mining4Peoplen palveluita kohtaan. Yksityisyytesi ja siten (henkilökohtaisten) tietojesi suojaaminen on tärkein prioriteettimme. Seuraava vakuutus on tarkoitettu antamaan sinulle kattavat tiedot (i) mitä tietoja Mining4People kerää, (ii) miten Mining4People käsittelee niitä ja (iii) mitä oikeuksia sinulla on omistaa. Samalla Mining4People täyttää vuoden 2000 tietosuojalain ja muiden lakisääteisten tietosuojasäännösten mukaiset velvollisuutemme. Tämä tietosuojailmoitus koskee verkkosivustojemme www.mining4people.com käyttöä.

Tietosuojalainsäädäntöön sovelletaan yleensä henkilötietojen käsittelyä. Tämän tietosuojailmoituksen puitteissa käytetyt termit on määritelty Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja sen mukaan. Sellaisenaan henkilötietojen "käsittelyn" laaja määritelmä tarkoittaa kaikkia henkilötiedoilla suoritettuja toimenpiteitä tai toimintojen sarjaa, kuten, mutta ei poissuljettua, henkilötietojen tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, muuttamista ja siirtämistä. Kaikki tiedot, joiden avulla me tai kolmannet osapuolet voivat mahdollisesti tunnistaa sinut henkilökohtaisesti, voidaan pitää henkilötiedoina. Tämä terminologia voi koskea myös IP-osoitteita, kunhan ne sallivat mm. Internet-palveluntarjoajien tunnistaminen.

 1. Tietojen käsittely

  Kun käytät verkkosivustoamme, tietokoneesi ulkoinen IP-osoite sekä http-kohtaiset tiedot tallennetaan ja kirjataan tilastollisia, varmennus- ja organisatorisia tarkoituksia varten (GDPR:n 6 artiklan 1 kohta, Mining4Peoplen oikeutetut edut: tekninen verkkosivustojen tarkistus ja markkinatutkimus). Palvelumme on suunniteltu käytettäväksi ilman lisähenkilötietojen ilmoittamista. IP-osoitteita säilytetään 1 vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan, ellei pidempi aika ole tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Käyttäjät voivat kuitenkin ilmoittaa sähköpostiosoitteensa vapaaehtoisesti saadakseen ilmoituksia mahdollisista teknisistä ongelmista. Tällaiset ilmoitukset lähetetään automaattisesti.

 2. Rekisteröidyn oikeudet

  Tietosuojasäännösten keskeinen näkökohta on riittävien mahdollisuuksien toteuttaminen henkilötietojen käsittelyn mahdollistamiseksi myös henkilötietojen käsittelyn jälkeen. Tätä tarkoitusta varten rekisteröidylle asetetaan joukko oikeuksia. Mining4People noudattaa oikeuksiasi koskevia pyyntöjäsi ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Varmistaakseen 2/3 oikeuksistasi käyttämisen Mining4People ylläpitää erityistä sähköpostiosoitetta osoitteessa [email protected] johon kaikki pyynnöt on osoitettava. Erityisesti seuraavat oikeudet liittyvät:

  1. Oikeus saada tietoa ja pääsy henkilötietoihin: jos käytät oikeuttasi saada tietoja, Mining4People antaa sinulle kaikki olennaiset tiedot Mining4People:n suorittamasta henkilötietojesi käsittelystä. lain rajoissa. Koska Mining4People käsittelee hyvin vähän henkilötietoja tarjotakseen palvelujamme, Mining4People ei välttämättä pysty tunnistamaan henkilöllisyyttäsi millään tavalla. Siten Mining4People voi tarjota tietoja vain pyytämällä lisätietoja tilasi vahvistamiseksi. Tämä voi koskea myös muita rekisteröidyn oikeuksia.

  2. Oikeus oikaisemiseen: tällä oikeudella voit pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen (esim. sähköpostiosoitteiden) oikaisua.

  3. Oikeus tietojen poistamiseen: Mining4People on velvollinen poistamaan henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite) pyynnöstäsi, koska voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

  4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rajoitusta voidaan pyytää (i) varmistusajaksi, jos tietojen oikeellisuus kiistetään, (ii) jos käsittely on laitonta.

  5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 3. Tietoturva

  Mining4People suojaa käsitellyt tiedot asianmukaisesti (kolmansien osapuolten) luvattomalta käytöltä Norjan ja Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen määräysten mukaisesti. Mining4People käsittelee vain tietoja, jotka ovat välttämättömiä palveluidemme tarjoamiseksi. Toimenpiteisiin ryhdytään liittyen (i) kerättyjen tietojen määrään, (ii) tietojen käsittelyn laajuuteen, (iii) säilytysaikaan sekä (iv) tietojen saatavuuteen. Tietoja ei käytetä tai tallenneta muulla tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa, ja ne ovat vain rajoitetun ja tarpeellisen määrän henkilöitä saatavilla. Kaikille Mining4Peoplen työntekijöille on kerrottu sovellettavista tietosuojasäännöksistä sekä tietoturvatoimenpiteistä, ja he ovat sidoksissa tietosuojakäytäntöihimme. Internet-näkyvyys ja muut järjestelmämme ovat riittävän suojattuja useilla suojamekanismeilla. Mining4People ei siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta.

 4. Siltä osin kuin verkkosivusto sisältää ulkoisia linkkejä, Mining4People osoittaa täten, että nämä kolmannen osapuolen verkkosivustot eivät ole Mining4Peoplen vaikutuksen ja hallinnan alaisia. Mining4People irtisanoutuu kaikesta vastuusta tappioista tai velvoitteista, jotka liittyvät näiden kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttöön. Mining4People ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä, saatavuudesta, oikeellisuudesta tai tarkkuudesta eikä niiden tarjouksista, linkeistä tai mainoksista.

 5. Tietosuojaongelmiin liittyvät yhteystiedot

  Jos sinulla on kysyttävää Mining4Peoplen tietosuojalausunnosta tai jos haluat käyttää oikeuttasi saada tietoja, oikaista tai poistaa tietoja, lähetä meille kirjallinen pyyntö, jossa kerrot haluavasi:

  Sähköposti: [email protected]